SART

SART – Search and Rescue Transponder, to urządzenie do lokalizacji najczęściej "człowieka za burtą" (MOB - men over board). W takowe urządzenia muszą być wyposażone statki konwencyjne, a także według Rozporządzenia MTBiGM z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie jachty o długości powyżej 15m i inne, które poddają się inspekcji.

SART po uruchomieniu wysyła sygnał do znajdujących się w pobliży statków wyposażonych w radar, który jest na nich widoczny w postaci 12 kropek, gdzie pierwsza kropka oznacza położenie SART. Wraz ze zmniejszeniem odległości do transpondera punkty zamieniają się w łuki, a następnie w okręgi.

Urządzenie sygnalizuje taki stan (odbierania i nadawania) stałym, czerwonym światłem na spodzie transpondera oraz specyficznym buczeniem co 2 sekundy. Gdy przez 15 sekund transponder nie znajdzie w okolicy żadnego radaru przechodzi w stan oczekiwania STAND BY, rozpoznawany po emitowaniu światła migającego co 2 sekundy, bez żadnego sygnału dźwiękowego (urządzenie tylko odbiera sygnał dla oszczędności baterii).

Przy umiarkowanych warunkach SART na radarze dużego statku będzie widoczny z odległości 10 Mm, na radarze samolotu z odległości 40 Mm, a na radarze małej łodzi rybackie pojawi się niewiele szybciej niż będzie w zasięgu wzroku.

URUCHOMIENIE SART (na podstawie urządzenia "S4 RESCUE SART" McMurdo)

 1. Wyjmij SART z mocowania i zabierz na tratwę (np. na STS Fryderyk Chopin odpowiedzialny za to jest III Oficer).
 2. Wyłam czerwona blokadę ze strzałką w dół.
 3. Przekręć obręcz w lewo z pozycji "0" na "1".
 4. Umieść transponder w jak najwyższym punkcie dla większego zasięgu. Można go podwiesić na suficie tratwy lub wystawić na teleskolopym kiju. Przywiąż transponder do tratwy za pomocą sznurka rozwijanego ze spodu urządzenia.
 5. Nie używaj SART na jednej tratwie z reflektorem radarowym, bo przysłoni transponder.
 6. Bateria pozwala na 96h pracy w trybie STAND BY i 8h w trybie ciągłego nadawania w pobliżu radaru.

TESTOWANIE SART

 1. Testuj sprzęt w miarę możliwości, gdy nie ma w pobliżu innych statków, aby nie powodować mylącej sytuacji.
 2. Umieść SART w zasięgu radaru.
 3. Przekręć obręcz w prawo na pozycję "TEST", przytrzymaj przez minimum 30 sekund.
  • gdy SART zareaguje na radar zacznie świecić się czerwona lampka pod spodem urządzenia i będzie słychać buczenie co 2 sekundy.
  • gdy SART nie zareaguje na radar czerwona lampka będzie migać co dwie sekundy i nie będzie żadnego sygnału dźwiękowego.
  Jeżeli SART nie zareaguje na radar przez pełne 30 sekund to test się nie powiódł.
 4. Wyłącz SART przez zwolnienie obręczy (automatycznie wróci do pozycji "0")
 5. Robiąc test obserwuj ekran radaru.
 6. Test wykonuje raz na miesiąc I Oficer

POSZUKIWANIE SART ZA POMOCĄ RADARU

 1. Szukanie SART powinno odbywać się na ustawionym Range=6-12 Mm.
 2. Dokładność wskazań pozycji SART mieści się między 150 m, a 0,6 Mm.
 3. Ustawienia radaru zwiększające widoczność SART
  GAIN = max
  Anti-Clutter Sea Control = min
  Anti-Clutter Rain Control = min/nie używany
 4. SART będzie widoczny jedynie na ustawieniach X-BAND (3cm), nie będzie widoczny na S-BAND (10cm).

Pamiętajmy, że takie ustawienia mogą zaburzyć widzialności innych obiektów.

CIEKAWOSTKI

Niedawno wprowadzono na rynek SART-AIS. Urządzenie może być używane na statkach, w tratwie i indywidualnie w przypadku "Człowieka za burtą". Mają swój własny numer MMSI zaczynający się od cyfr 970... Wykrywalność urządzenia innego statku to ok. 8-10 Mm, natomiast z samolotu to ok. 130 Mm (w zależności od wysokości lotu). Na mapie elektronicznej (w programie Open CPN) ikona aktywnego urządzenia to czerwony okrąg ze znakiem "X", dodatkowo rozlega się alarm dźwiękowy i wizualny, jak przy alarmie kotwicznym. W czasie testowania urządzenia, na mapie widoczna jest zielona ikona.     

 

ŹRÓDŁA:

1. Instrukcja obsługi "S4 RESCUE SART" McMurdo

2. Dziennik GMDSS

3. Admiralty List of Radio Signals GMDSS NP 285

Weronika, 03-LUT-2016

Pytania kontrolne

pytania pochodzą z bazy pytań egzaminacyjnych Polskiego Związku Żeglarskiego na patent Żeglarza Jachtowego i Jachtowego Sternika Morskiego

(z drobnymi modyfikacjami)