Locja

Definicje i oznakowanie szlaku wodnego często przysparzają wiele problemów i są nie do końca w zrozumiały sposób tłumaczone. Spróbujmy sobie uporządkować ten temat obrazowo przedstawiając po kolei, poszczególne kluczowe pojęcia niezbędne do zrozumienia zagadnienia.

Będziemy bazować na Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2013 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych. Tekst podkreślony to bezpośredni wyciągi fragmentów tego rozporządzenia.

  1. Dla zrozumienia definicji wyobraźmy sobie prostą rzekę, która (jak każda rzeka) ma swoje źródło w górach, a ujście w morzu.

  2. Naniesiemy teraz pierwszą definicję na nasz profesjonalny rysunek.

   § 6.01.2 ... określenie kierunku "w górę" na rzekach, włącznie z akwenami, przez które przepływają, oraz na kanałach lateralnych oznacza ruch w kierunku źródeł rzeki. Czyli...

  3. Kolejne pojęcie jakie sobie określimy to prawa i lewa strona szlaku.

   Załącznik nr 8 1.1 ... stroną prawą szlaku żeglownego lub prawym brzegiem drogi wodnej jest ta strona albo brzeg, które znajdują się w prawo od statu przemieszczającego się "w dół".

    

  4. Następnie postawimy sobie boje granicy szlaku.

   Załącznik 8 2.1 Prawa granica szlaku żeglownego

   Załącznik 8 2.1 Lewa granica szlaku żeglownego

   Teraz nasza żaglówka płynie już pięknie w torze :)

  5. Wspomniane rozporządzenie określa również kierunek ruchu na drogach wodnych, na części polskich akwenów, ale generalnie należy zapamiętać ogólną zasadę: Załącznik nr 9 3. ...kierunki "w górę" określa... według kryteriów: z północy na południe lub z zachodu na wschód albo od głównego szlaku żeglownego. Czyli zgodnie z naszym rysunkiem, bo w Polsce na północy mamy morze (ujście), a na południu góry (źródło).
Weronika, 15-WRZ-2016

Pytania kontrolne

pytania pochodzą z bazy pytań egzaminacyjnych Polskiego Związku Żeglarskiego na patent Żeglarza Jachtowego

(z drobnymi modyfikacjami)