Zarząd

skład zarządu do roku 2018:

Prezes: Grzegorz Dyjas

V-ce Prezes: Adam Kaczmarek

Sekretarz: Kamil Wolbach

Komisja rewizyjna

Przewodniczący: Wiktoria Sornet

Członkowie: Patryk Sawczyk